En la II jornada de diàlegs entre medicines: l’abordatge espiritual de les addiccions, es profunditzarà sobre un tema tabú: millora la salut i en concret la de persones addictes la pràctica espiritual? Es tracta d’oferir un testimoni personal i professional de qui ha aprofundit en la dimensió espiritual com a eina terapèutica. Esperem que sigui una jornada informativa, divulgativa i inspiradora.

caCatalan