Tractament de les addiccions amb les medicines tradicionals.

Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya

Presentació. Dr. Joan Colom
Ús terapèutic de la Iboga. Dr. Roman Paskulin
Ús terapèutic de la Wachuma. Sacha Domenech
Ús terapèutic de la fulla de coca. Dr. Jorge Hurtado
Ús terapèutic de l’aiahuasca. Dr. Jacques Mabit