L’ésser humà com a cos, ànima i esperit. Contaminació mental i emocional. Diferenciació entre la parasitació energètica i l’espiritual. Malalties de l’esperit i malalties de l’ànima i les seves manifestacions. Somatització de les malalties espirituals i de l’ànima. Experiència personal de l’espiritualitat cristiana en la pràctica curanderil. Experiències terapèutiques i personals.