Després de quatre dècades de treball en el món de la psicologia clínica, la meditació zen i les medicines indígenes,  apareix claríssimament clar que aquests tres corrents de servei poden integrar-se. Hi ha un punt de connexió entre totes elles: la espiritualitat com la cerca del sentit últim de li existència.

L’abandó per part de la societat occidental d’aquesta cerca ha constituït i constitueix l’arrel del sofriment extrem, l’addicció com com a via negativa d’aquesta cerca, i el materialisme autòmat i suïcida.